90 (212) 210 10 10

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Bölüm Hakkında

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı mezunları, sürekli gelişen bir sektör olan sağlık sektöründe özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında; hastanın randevu hizmetlerini düzenleme, kabul işlemlerini yapma, hastayı kurumun işleyişi ve tıbbi hizmetler konusunda bilgilendirme, hastaya ait kayıtları tutma, idari ve tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütme görevlerini yerine getirirler.Sağlık kuruluşlarında, sekretarya hizmetlerini yürütebilen; hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen; tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen; dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen; arşiv düzenleyip, geliştirebilen; hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan; çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık teknikerlerini yetiştirmektir. Tıbbi sekreterler, günümüzde yeni açılımlar ve gelişim gösteren sağlık kuruluşları için önemli ve zorunlu elemanlar haline gelmişlerdir.Sektörün bu önemli ihtiyacını karşılayan programımızın bu doğrultudaki misyonu da, bilgi, beceri ve donanım üstünlüğü kazanmış tıbbi sekreterlerin yetiştirilmesinde öncü rolü üstlenmek ve sürdürmektir. Sağlık sektörünün beklentileri ve ihtiyacı doğrultusunda yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip tıbbi sekreterleri yetiştirmeye yönelik eğitimimiz, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmayı da amaçlamaktadır. Hastane içi uygulamalar ile zorunlu yaz stajı ve mesleki uygulama dersleri öğrencilerimizin iş yaşamına başlamadan önce alan deneyimi kazanmalarını sağlamaktadır.

 

Çalışma Alanları

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı mezunları sağlık sektörünün her alanında çalışabilme olanağına sahiptir. Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeniyle iş bulma olanağı oldukça geniştir. Özel ve kamu sağlık kuruluşlarının çeşitli birimlerinin yanı sıra; yataksız tedavi kuruluşları, özel sağlık poliklinikleri, il sağlık müdürlükleri, tıbbi araştırma e- yayın şirketleri, tıbbi malzeme firmaları, dispanserler, görüntüleme merkezleri ve doktor muayenehaneleri de mezunların istihdam alanları içerisindedir.

 

Dersler Hakkında

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı müfredatı, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Tıbbi dokümantasyon, tıbbi terminoloji, hastane otomasyonu, yazışma ve dosyalama teknikleri, on parmak klavye teknikleri, büro yönetimi programın başlıca derslerindendir. Ayrıca, sağlık hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi, ofis program uygulamaları, ilk ve acil yardım ve hastane ve sağlık kurumları yönetimi gibi dersler de verilmektedir.

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi Türkçe içerikleri için tıklayınız.

Program Başkanı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik BÖLÜMÜNDE DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI

Apply Nişantaşı